Chrysler 300, Delta, Grand Voyager, PT Cruiser, Town and Country – kluczyk

300,00 

46

Opis

Kluczyk samochodowy służący do pojazdów:

  • Chrysler Town and Country (2004 – 2010)
  • Chrysler Voyager (2004 – 2007)
  • Chrysler 300, 300C (2005 – 2014)
  • Chrysler PT Cruiser (2006 – 2010)
  • Chrysler Sebring (2007 – 2011)
  • Chrysler Ypsilon (od roku 2011)
  • Modele USA, z takim samym transponderem
  • Chrysler Delta (2010 – 2014)
  • Chrysler Grand Voyager (2004 -2019)

W składowe ceny klucza wchodzi docinanie grotu, obudowa klucza, transponder i kodowanie transpondera.